Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2016

08 MAR 2016 19:22
Snapphanedykarnas årsmöte hålls lördagen 19/3 på Baccaus kl 1700.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.
Efter mötet bjuder klubben på lite mat.
  • Skapad: 08 MAR 2016 19:22Dagordning:§ 1           Mötets öppnande

§ 2           Godkännande av dagordning

§ 3           Val av mötesordförande

§ 4           Val av mötessekreterare

§ 5           Fastställande av röstlängd

§ 6           Mötets behöriga utlysande

§ 7           Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 8           Verksamhetsberättelse

§ 9          Ekonomisk redovisning

§ 10        Revisionsberättelse

§ 11        Fråga om ansvarsfrihet för styrelse

§ 12        Val av:

§ 12a      Ordförande på två år (avg. Joakim Pohlman)

§ 12b      Två st. styrelseledamöter på två år (avg. Veine
               Holmberg, Anders Andersen)

§ 12c       Fyra st. ersättare till styrelsen på ett år (avg.
               Josef Serjun, Jonas Engblom, Catrin Andersson och Jonas Blomqvist)

§ 12d       Två st. revisorer på ett år (avg. Inger Klöver, PiaLöfgren)

§ 12e      Ett st. ombud SSDF: s möten på ett år (Styrelsen utser)

§ 12f       Tre st. till valberedning på ett år samtsammankallande

              (avg. Evert Johansson sammankallande, Peter Kokk ochTorke Nyström)
§ 13       Medlemsavgift för 2017 (Idag Junior 150 kr, Senior
               motion 300 kr, Aktiv apparatdykare 500 kr, Familj 700 kr)

§ 14       Utbildningskostnad för enstjärnig dykare (3 000 kr)

§ 15       Drog och likabehandlingspolicy

§ 16        Behandling avstyrelsens förslag

§ 17       Övriga frågor
§ 18       Mötets avslutande

Skribent: Magnus Nilsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Snapphanedykarna - Sportdykning
Granvägen 8
28537 Markaryd

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: snapphanedykarna@gma...

Se all info